Celine Beyond vill få städer att låta bättre.

Med flera års erfarenhet av att förbättra ljudkvalitén i en av de tätast befolkade städerna i världen, vet Singapore-baserade akustikkonsulterna Soundzipper hur omedvetna stadsbor är av den dåliga ljudmiljö som omger dem. Efter att ha börjat ta fram idéer för att ändra på detta, kom de till oss.

Celine Beyond en ideell rörelse startad av Soundzipper med ett mål lyfta fram tillgången till en god urban ljudmiljö som en grundläggande mänsklig rättighet. Genom att arbeta tillsammans med ljudentusiaster världen över främjar de bra exempel på ljuddesign inom offentliga och privata verksamheter, och belyser därmed ett ämne som ofta glöms men som har stor påverkar på livskvalitén hos de flesta urbana befolkningarna.

Vi var med dom från början av idén till dess lansering, bidrog till att skapa uppmärksamhet kring släppet samt designade, utvecklade och tog fram identitet och webbplats. Logotypen, en rå mix av ett hjärta och ett öra, designades för att kunna fungera som en symbol som enkelt och kostnadseffektivt kan sättas på vad som helst för att markera det som deras. Tillsammans med livfull neongrön färg och ett namn med glimten i ögat är det ett varumärke som känns samtida men svårt att glömma bort.

Teknik

  • Middleman
  • Ruby on Rails

Tjänster

  • Heroku
  • Mixpanel
  • Google Analytics
  • Amazon S3
  • Codeship
Cb mac
Cb brand
Cb responsive
Cb site
Graffiti