Echo1

För en bättre ljudmiljö i städer, samhällen och företag.

Echo1 är en Singapore-baserad inkubator som arbetar med företag som förbättrar ljudmiljöer. Vi tog fram deras varumärke och webbplats samt har rollen som deras huvudsakliga partner inom design och utveckling.

Echo1s vision om hur deras företag ska fungera bygger på att transparens, mångfald och decentralisering ska genomsyra verksamheten samt fullständig avsaknad hierarkier. De ville bygga ett nätverk där den makt som traditionellt sett legat på chefsnivå skulle distribueras till samtliga medarbetare. Vårt uppdrag innefattade att ta fram en identitet och webbplats som presenterade deras verksamhet, samtidigt som den lyfte fram dess ideologi.

Idén om att bygga organisationer med avsaknad av hierarki var spännande, men vi kände även att målgruppen skulle kunna avfärda det som utopiskt och opraktiskt. Vi valde därför att ta fram en identitet och webbplats som kändes både skoj och trevlig samt balanserad och seriös.

Kund

Teknik

  • Ruby on Rails

Tjänster

  • Heroku
  • Slack API
  • Google Analytics
  • Codeship
Logo
02 01
05
06 03