Stöd och inspiration för förbättringsarbete inom vården.

Genombrott är ett verktyg från Sveriges Kommuner och Landsting som i nuläget testkörs hos olika arbetsplatser inom psykiatrin.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ville ta fram ett digitalt verktyg som stöder förändringsarbete inom vården. Metoden är sprungen ur Breakthrough Series från Institute for Healthcare Improvement. Verktyget hjälper verksamheterna att samla in idéer, genomföra projekt med avstamp i dessa, studera utfall och besluta huruvida de ska införlivas i verksamheten på permanent basis.

Genombrott släpptes i en första version i november 2014 och började primärt användas av psykiatrin. Sedan dess har fler verksamheter börjat testa verktyget och vi har vidareutvecklat det baserat på den feedback testerna gett.

Mer läsning:

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete
SKL

Om Genombrott.nu
Uppdrag Psykisk Hälsa

Genombrott med nytt digitalt verktyg, gratis för arbetsplatser inom vården
Samverkanstorget

Digitalt förbättringsverktyg ger tid för det viktiga
Kvalitetsvård

Genombrott – nytt digitalt stöd underlättar förbättringsarbetet
QRC Coachingakademi

Teknik

  • Ruby on Rails
  • Ember.js
  • PostgreSQL
  • Redis

Tjänster

  • Heroku
  • Mandrill
  • Docraptor
  • Google Analytics
  • Honeybadger
  • Circle CI
01 02 03 04 06
05